Operaattorit

Operaattori Tehtävät Esimerkki
= Sijoitus

bool tosi = true;
+ Yhteenlasku

int summa = luku1 + luku2;
Merkkijonojen yhdistäminen

string kokoNimi = etunimi + " " + sukunimi;
- Negatiivisen luvun etumerkki

int luku = -5;
vähennyslasku

int erotus = luku1 - luku2;
* Kertolasku

int tulo = luku1 * luku2;
osoittimen esittely

int *osoitin;
 
/ Jakolasku

int osamaara = luku1 / luku2;
% Jakojäännös

int jakojaannos = luku1 % luku2;
++ Lisäys yhdellä

// ensin käytetään nykyistä arvoa, sitten lisätään
luku++;
// ensin lisätään, sitten käytetään arvoa
++luku;
- - Vähennys yhdellä

// ensin käytetään nykyistä arvoa, sitten vähennetään
luku--;
// ensin vähennetään, sitten käytetään arvoa
--luku;
+= Lisäys itseensä

// tarkoittavat samaa
luku += 3;
luku = luku + 3;
Delegaatin lisääminen

button1.Click += new EventHandler(button1_Click);
-= Vähennys itsestä

// tarkoittavat samaa
luku -= 5;
luku = luku - 5;
Delegaatin poistaminen

button1.Click -= button1_Click;
*= Itsensä kertominen

// tarkoittavat samaa
luku *= 2;
luku = luku * 2;
/= Itsensä jakaminen

// tarkoittavat samaa
luku /= 3;
luku = luku / 3;
%= Jakojäännös itsestä

// tarkoittavat samaa
luku %= 2;
luku = luku % 2;
== Ovat samat

if(a == b){}
!= Ovat eri

if(a != b){}
< Pienempi kuin

if(a < b){}
<= Pienempi tai yhtä suuri kuin

if(a <= b){}
> Suurempi kuin

if(a > b){}
>= Suurempi tai yhtä suuri kuin

if(a >= b){}
&& Ja (ehtojen yhdistely)

if(a < b && a > c){}
|| Tai (ehtojen yhdistely)

if(a < b || a > c){}
. Jäseneen pääsy

Console.WriteLine();
( ) Metodin tai delegaatin kutsuminen

Console.WriteLine();
tyyppimuunnos

int kokonaisluku = (int)reaaliluku;
[] Taulukon esittely

string[] nimet = new string[5];
indeksi

nimet[0] = "Matti";
! Negaatio

bool tosi = true;
if (!tosi) { }
~ Komplementti (kääntää bitit)

int komplementti = ~luku;
& Looginen ja (bittioperaatio)

int ja = a & b;
| Looginen tai (bittioperaatio)

int tai = a | b;
^ Looginen poissulkeva tai (bittioperaatio)

int xor = a ^ b;
&= Ja-operaatio itselle

// tarkoittavat samaa
luku1 &= luku2
luku1 = luku1 & luku2
|= Tai-operaatio itselle

// tarkoittavat samaa
luku1 |= luku2
luku1 = luku1 | luku2
^= XOR-operaatio itselle

// tarkoittavat samaa
luku1 ^= luku2
luku1 = luku1 ^ luku2
<< Siirto vasemmalle (bittioperaatio)

int neljallaKerrottu = luku << 2;
>> Siirto oikealle (bittioperaatio)

int puolitettu = luku >> 1;
<<= Itsensä siirto vasemmalle

// tarkoittavat samaa
luku <<= 2;
luku = luku << 2;
>>= Itsensä siirto oikealle

// tarkoittavat samaa
luku >> = 1;
luku = luku >> 1;
new Objektin luominen

StringBuilder sb = new StringBuilder();
typeof Palauttaa tyypin

Type tyyppi = typeof(int);
sizeof Tyypin koko tavuina

int kokoTavuina = sizeof(float);
is Yhteensopivuus

if(objekti is float){}
as Muuttaa tyypin toiseksi

string s1 = objekti as string;
?? Null coalesce

string teksti = null;
// jos teksti ei ole null, s saa sen arvon, muuten s saa arvon "oletus"
string s = teksti ?? "oletus";
?: Ternary (kolmoisarvo)

// jos ehto (luku % 2 == 0) on tosi s saa arvon "Parillinen",
// muuten s saa arvon "Pariton"
string s = (luku % 2 == 0) ? "Parillinen" : "Pariton";
-> Osoittimen jäseneen pääsy

// sama kuin (*pointer).TeeJotain();
pointer->TeeJotain();