Muuttujat

Muuttujat ovat nimettyjä tiedon säilytyspaikkoja. Muuttujalle pitää siis antaa nimi sekä sen tiedon tyyppi mitä siihen sijoitetaan. Muuttujien esittelyn muoto on
[tyyppi] [nimi];

int luku;
string teksti;
bool tosi;
Samaa tyyppiä olevia muuttujia voi esitellä useita peräkkäin

int ekaluku, lukuKaksi, luku3;
Muuttujille voi antaa alkuarvot

string teksti = "Tässäpä tekstiä";
int ekaluku = 51, lukuKaksi = 621, luku3 = 25;
Muuttujaan sijoitetaan arvo

int summa;
summa = 1 + 2;