Painikkeita on kolmenlaisia: Button eli tavallinen painike, CheckBox eli ”raksi ruutuun” sekä RadioButton eli ”joko-tai”-valinta.

Button

Button on tavallinen painike.

[list bullet=”circle”]

 • Tärkein tapahtuma on klikkaus
 • Lomakkeelle voi asettaa ominaisuuden AcceptButton, joka määrittelee mitä painiketta painetaan, kun lomake hyväksytään (painetaan enteriä)
 • [/list]

  Luodaan uusi button koodissa

  // luodaan button
  Button btnOk = new Button();
  // annetaan nimi
  btnOk.Name = "btnOk";
  // annetaan teksti
  btnOk.Text = "OK";
  // lisätään tapahtumankäsittelijä klikkaukselle
  btnOk.Click += new EventHandler(btnOk_Click);
  // lisätään button lomakkeelle (johon this viittaa)
  this.Controls.Add(btnOk);
  

  Tapahtumankäsittelijän koodi voisi olla

  void btnOk_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  	// button on senderissä
  	// tehdään tyypinmuunnos
  	Button b = (Button)sender;
  	// näytetään buttonin teksti
  	MessageBox.Show(b.Text);
  }
  

  CheckBox

  CheckBox on ”raksi ruutuun”-komponentti

  [list bullet=”circle”]

 • Voi olla kahdessa (raksittu/ei raksittu) tai kolmessa (edellisten lisäksi määrittelemätön) tilassa. Ominaisuuden ThreeState ollessa true, sallitaan kolme tilaa.
 • Tärkeimmät tapahtumat CheckedChanged (raksi tulee/raksi lähtee) ja CheckStateChanged (tila muuttuu). Näistä ensimmäinen ei tapahdu mentäessä määrittelemättömään (eli kolmanteen) tilaan.
 • [/list]

  Luodaan checkbox, joka voi olla kolmessa tilassa

  // luodaan checkbox
  CheckBox cb = new CheckBox();
  // asetetaan teksti
  cb.Text = "Valitaanko?";
  // sallitaan kolme tilaa
  cb.ThreeState = true;
  // lisätään tapahtumankäsittelijä tilan muutokselle
  cb.CheckStateChanged += new EventHandler(cb_CheckStateChanged);
  // lisätään checkbox lomakkeelle (johon this viittaa)
  this.Controls.Add(cb);
  

  Tapahtumankäsittelijän koodi voisi olla

  void cb_CheckStateChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  	// checkbox on senderissä
  	// tehdään tyypinmuunnos
  	CheckBox cb = (CheckBox)sender;
  	// jos raksi
  	if (cb.CheckState == CheckState.Checked)
  	{
  		MessageBox.Show("Valittu");
  	}
  	// jos ei raksia
  	else if (cb.CheckState == CheckState.Unchecked)
  	{
  		MessageBox.Show("Ei valittu");
  	}
  	// muutoin
  	else
  	{
  		MessageBox.Show("Määrittelemätön");
  	}
  }
  

  RadioButton

  RadioButton on ”joko-tai”-valintakomponentti

  [list bullet=”circle”]

 • Samassa ryhmässä olevista radiobuttoneista vain yksi voi olla valittuna kerrallaan. Ryhmä tarkoittaa saman komponentin (esim. groupbox) sisällä olevia radiobuttoneita.
 • Appearance valinnalla voidaan valita ulkoasuksi pallukka (Normal) tai painike (Button)
 • Pallukan sijainnin voi määritellä ominaisuudella CheckAlign
 • Ominaisuus Checked kertoo onko radiobutton valittu
 • Tärkein tapahtuma on CheckedChanged, joka tapahtuu aina tilan muuttuessa. Tapahtuu siis kahdelle yhtä aikaa, koska yksi muuttuu valituksi ja toisesta valinta poistuu.
  [/list]
 • Laitetaan pari radiobuttonia samaan groupboxiin

  // luodaan groupbox
  GroupBox gb = new GroupBox();
  
  // luodaan eka radiobutton
  RadioButton rb1 = new RadioButton();
  // asetetaan nimi
  rb1.Name = "rb1";
  // asetetaan teksti
  rb1.Text = "Vaihtoehto 1";
  // lisätään tapahtumankäsittelijä tilanmuutokselle
  rb1.CheckedChanged += new EventHandler(rb_CheckedChanged);
  // lisätään radiobutton groupboxiin
  gb.Controls.Add(rb1);
  
  // luodaan toka radiobutton
  RadioButton rb2 = new RadioButton();
  // asetetaan nimi
  rb2.Name = "rb2";
  // asetetaan teksti
  rb2.Text = "Vaihtoehto 2";
  // lisätään tapahtumankäsittelijä tilanmuutokselle
  rb2.CheckedChanged += new EventHandler(rb_CheckedChanged);
  // sijoitetaan vähän alemmaksi kuin eka
  rb2.Top = 20;
  // lisätään radiobutton groupboxiin
  gb.Controls.Add(rb2);
  
  // lisätään groupbox lomakkeelle (johon this viittaa)
  this.Controls.Add(gb);
  

  Molempien radiobuttoneiden tilanmuutoksen käsittelijä osoittaa samaan metodiin

  void rb_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  	// radiobutton on senderissä
  	RadioButton rb = (RadioButton)sender;
  	// jos valittu
  	if (rb.Checked)
  	{
  		MessageBox.Show(rb.Name + " valittu");
  	}
  }
  

  Navigointi

  Social Media