Listakomponentit

Listoja ovat ComboBox, ListBox sekä CheckedListBox. ComboBox on pudostusvalinta, josta voi valita yhden alkion. ListBoxista voi valita useita alkioita. CheckedListBox on kuten ListBox, mutta siinä alkioita voi myös raksia.

ComboBox ListBox CheckedListBox

[list bullet=”circle”]

 • Listojen jäsenet löytyvät ominaisuudesta Items. Siihen voi lisätä alkioita Add-, AddRange– ja Insert-metodeilla, poistaa yksitellen Remove– ja RemoveAt-metodeilla sekä poistaa kaikki Clear-metodilla.
 • SelectedIndex (yksi) ja SelectedIndices (mahdollisesti useita) kertovat valittujen alkioiden järjestysnumerot. CheckedListBoxissa myös CheckedIndices raksittujen alkioiden järjestysnumeroille.
 • SelectedItem (yksi) ja SelectedItems (mahdollisesti useita) kertovat valitut alkiot. CheckedListBoxissa myös CheckedItems raksituille alkioille.
 • ListBoxissa ja CheckedListBoxissa ominaisuus SelectionMode kertoo millä tavoin alkioita voi valita
 • Ominaisuuden Sorted ollessa true listan alkiot järjestetään
 • [/list]

  Kokoelmaan sitominen

  Listoihin voi näppärästi sitoa kokoelmia, jolloin ei tarvitse lisätä alkioita manuaalisesti yksitellen. Tämä tapahtuu asettamalla listan DataSource-ominaisuuden arvoksi jokin kokoelma. Lisäksi voi asettaa ominaisuuden DisplayMember (mikä tieto on alkion teksti) sekä ValueMember (mikä tieto on alkion arvo).

  Esim. laitetaan henkilöitä listaan käyttäen nimeä tekstinä ja id:tä arvona

  List<Henkilo> henkilot = new List<Henkilo>();
  henkilot.Add(new Henkilo(1, "Matti Meikäläinen"));
  henkilot.Add(new Henkilo(2, "Maija Meikäläinen"));
  henkilot.Add(new Henkilo(3, "Teppo Teikäläinen"));
  
  listbox1.DataSource = henkilot;
  listbox1.DisplayMember = "Nimi";
  listbox1.ValueMember = "Id";
  

  Henkilo-luokan ollessa seuraavanlainen

  public class Henkilo
  {
  	public int Id { get; set; }
  	public string Nimi { get; set; }
  
  	public Henkilo(int id, string nimi)
  	{
  		Id = id;
  		Nimi = nimi;
  	}
  }
  
  u7x9cc0

  Navigointi

  Social Media