Tunnisteet ja avainsanat

Tunnisteet

Tunnisteet ovat nimiä, joilla ohjelman objektit (muuttujat, luokat, metodit jne.) tunnistetaan. Tunnisteissa voi käyttää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita sekä alaviivaa. Ensimmäinen merkki ei kuitenkaan voi olla numero.

Avainsanat

Avainsanoilla on tietty erityinen tehtävä. Ne voivat olla varattuja sanoja, jolloin sitä ei voi käyttää tunnisteena. Tämän voi kuitenkin kiertää laittamalla @-merkin tunnisteen eteen

string @class = "";

Osa avainsanoista sen sijaan ei ole varattuja, jolloin niitä voi käyttää tunnisteena

Avainsanat, jotka ovat myös varattuja sanoja

Avainsana Tehtävä
abstract Määre abstraktille luokalle tai jäsenelle
as Tyyppimuunnosoperaattori
base Kantaluokkaan viittaus
bool bool-tietotyyppi
break Hyppylause (keskeytys)
byte byte-tietotyyppi
case Valintalause switch:n tapaus
catch Try-catch -lauseen osa
char char-tietotyyppi
checked Lukujen ylivuodon tarkistus
class Luokka
const Vakio
continue Hyppylause (jatka)
decimal decimal-tietotyyppi
default Switch -lauseen oletustapaus
Antaa tietotyypin oletusarvon
delegate Delegaatti
do Toistolause do-while:n osa
double double-tietotyyppi
else Ehtolause if:n osa
enum Lueteltu tyyppi
event Tapahtuma
explicit Määre tyypinmuunnosoperaattorille
extern Määre metodille, joka on toteutettu ulkopuolella (toinen dll tms.)
false bool-tietotyypin arvo (epätosi)
finally
fixed
float float-tietotyyppi
for Toistolause for
foreach Toistolause foreach
goto
if Ehtolause if
implicit
in Toistolause foreach
Geneerinen määre
int int-tietotyyppi
interface
internal
is
lock
long long-tietotyyppi
namespace Nimiavaruus
new Uuden olion luominen
null Tyhjä arvo
object object-tietotyyppi
operator Operaattorin kuormittaminen
out Määre metodin parametrille
Geneerinen määre
override
params
private
protected
public Suojausmääre ”julkinen”
readonly
ref
return Hyppylause (palaa / palauta arvo)
sbyte
sealed
short short-tietotyyppi
sizeof
stackalloc
static Määre staattiselle luokalle tai jäsenelle
string string-tietotyyppi
struct
switch Valintalause switch
this Viittaa olioon itseensä
Määre metodilaajennuksen ensimmäiselle parametrille
throw Hyppylause (heitä poikkeus)
true bool-tietotyypin arvo (tosi)
try Try-catch -lause
typeof
uint uint-tietotyyppi
ulong ulong-tietotyyppi
unchecked
unsafe
ushort ushort-tietotyyppi
using
virtual
void Metodin paluuarvo (kun ei palauta mitään)
volatile
while Toistolause while
Toistolause do-while:n osa

Avainsanat, jotka eivät ole varattuja sanoja

Avainsana Tehtävä
add Tapahtuman aksessori
alias
ascending Nouseva järjestys LINQ-lausekkeessa
descending Laskeva järjestys LINQ-lausekkeessa
dynamic dynamic-tietotyyppi
from LINQ-lausekkeen aloitus, jolla kerrotaan mitä kokoelmaa käsitellään
get Ominaisuuden aksessori
global Viittaa globaaliin nimiavaruuteen
group LINQ:n ryhmittelylauseke
into LINQ:n tilapäisvaraston määrittely
join LINQ:n liittämislauseke
let LINQ:n tilapäisvaraston määrittely
orderby LINQ:n järjestämislauseke
partial Luokan osittaminen
Metodin osittaminen
remove Tapahtuman aksessori
select LINQ:n valintalauseke
set Ominaisuuden aksessori
value Set-aksessorin parametri
var var-tietotyyppi
where Geneerisen tyypin rajoitin
LINQ:n ehtolauseke
yield Enumerator-objektin palauttaminen

Navigointi

Social Media