Ohjelman rakenne

Esimerkkiohjelma

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			// esitellään muuttuja ja annetaan alkuarvo
			string message = "Hello World!";
			// kirjoitetaan muuttujan arvo ruudulle
			Console.WriteLine(message);
		}
	}
}

Ohjelma toiminnassa

Koodin analysointi

using System; kertoo, että tässä ohjelmassa käytetään nimiavaruutta System
namespace ConsoleApplication1
määrittelee  nimiavaruuden ConsoleApplication1
{
aloittaa koodilohkon edellä esitellylle nimiavaruudelle
class Program
määrittelee luokan Program
{
aloittaa koodilohkon edellä esitellylle luokalle
static void Main(string[] args) määrittelee metodin Main. Ohjelman aloituspiste on aina staattinen Main-niminen metodi.
{ aloittaa koodilohkon edellä esitellylle metodille
// kommentti
string message = ”Hello World!”; esittelee muuttujan nimeltään message, joka on tyyppiä string ja asettaa arvoksi Hello World!
// kommentti
Console.WriteLine(message); kutsuu Console -luokan metodia WriteLine (tulostaa komentoriville tekstiä) antaen sille parametrina muuttujan message
} lopettaa koodilohkon metodille
} lopettaa koodilohkon luokalle
} lopettaa koodilohkon nimiavaruudelle

Ohjelman voi analysoida myös toisella tapaa; ohjelmat koostuvat mm. avainsanoista, tunnisteista, lohkoista, operaattoreista, lauseista, lausekkeista, kommenteista, muuttujista ja literaaleista. määrittelee metodin

Navigointi

Social Media