Vakiot

Vakiot ovat nimensä mukaisesti vakioarvoja (arvoa ei voi muuttaa). Vakiot määritellään avainsanalla const.

public class OmaLuokka
{
	public const int VakioNumero = 123;
}

Vakioille voi antaa haluamansa suojausmääreen. Vakioihin pääsee käsiksi ilman, että luokasta tarvitsee tehdä instanssia.

int luku = OmaLuokka.VakioNumero + 5;
u7x9cc0

Navigointi

Social Media