Type sisältää tiedot tyypistä (luokka, liittymä, enum)

Muuttujista tyypin saa selville GetType -metodilla

IEnumerable<int> numerot = new List<int>();
Type tyyppi = numerot.GetType();

ja tyypin nimestä typeof -operaattorilla

Type tyyppi = typeof(List<int>);

Type-tyypin joitain ominaisuuksia

Nimi Tyyppi Sisältö
Assembly Assembly Assembly, jossa tyyppi on määritelty
BaseType Type Tyyppi, josta periytyy
FullName string Koko nimi
IsAbstract bool Onko abstrakti
IsArray bool Onko taulukko
IsClass bool Onko luokka
IsEnum bool Onko enum
IsGeneric bool Onko geneerinen
IsInterface bool Onko liittymä
Name string Nimi
Namespace string Nimiavaruus

sekä metodeita

Nimi Paluutyyppi Tehtävä
GetConstructor ConstructorInfo Palauttaa tiedot muodostimesta, joka sopii annettuihin ehtoihin
GetConstructor ConstructorInfo[] Palauttaa kaikkien muodostimien tiedot
GetCustomAttributes object[] Palauttaa attribuutit
GetEnumNames string[] Palauttaa enum-tyypin arvojen nimet
GetEvent EventInfo Palauttaa tapahtuman tiedot nimen perusteella
GetEvent EventInfo[] Palauttaa kaikkien tapahtumien tiedot
GetField FieldInfo Palauttaa kentän tiedot nimen perusteella
GetFields FieldInfo[] Palauttaa kaikkien kenttien tiedot
GetMethod MethodInfo Palauttaa metodin tiedot nimen perusteella
GetMethods MethodInfo[] Palauttaa kaikkien metodien tiedot
GetProperty PropertyInfo Palauttaa ominaisuuden tiedot nimen perusteella
GetProperties PropertyInfo[] Palauttaa kaikken ominaisuuksien tiedot
IsAssignableFrom bool Voiko sijoittaa tyyppiin (esim. toteuttaako tietyn liittymän tai periytyykö tietystä luokasta)

Instanssin luominen

Tyypistä voi luoda instansseja Activator -luokan CreateInstance -metodilla.

// haetaan tyyppi
Type tyyppi = typeof(Tuote);
// muodostimelle annettavat parametrit
object[] parametrit = new object[] { "Tuote 1", 99.90m };
// luodaan instanssi
Tuote t = (Tuote)Activator.CreateInstance(tyyppi, parametrit);

Navigointi

Social Media