PropertyInfo sisältää ominaisuuden tiedot. Ominaisuuden tiedot saa haettua nimellä Type -luokasta GetProperty-metodilla ja kaikkien ominaisuuksien tiedot GetProperties-metodilla.

PropertyInfo-luokan ominaisuuksia

Nimi Tyyppi Sisältö
CanRead bool Voiko lukea
CanWrite bool Voiko kirjoittaa
DeclaringType Type Tyyppi, jonka ominaisuus on kyseessä
Name string Nimi
PropertyType Type Ominaisuuden tyyppi

ja metodeita

Nimi Paluutyyppi Tehtävä
 GetCustomAttributes object[] Palauttaa attribuutit
 GetValue object Palauttaa ominaisuuden arvon
 SetValue   Asettaa ominaisuuden arvon

Navigointi

Social Media