MethodInfo sisältää metodin tiedot. Metodin tiedot saa haettua nimellä Type-luokasta GetMethod-metodilla ja kaikkien metodien tiedot GetMethods-metodilla.

MethodInfo-luokan ominaisuuksia

Nimi Tyyppi Sisältö
DeclaringType Type Tyyppi, jonka metodi on kyseessä 
IsAbstract bool Onko abstrakti
IsPrivate bool Onko yksityinen
IsPublic bool Onko julkinen
IsStatic bool Onko staattinen
IsVirtual bool Onko virtuaalinen
Name string Nimi
ReturnType Type Paluutyyppi

sekä metodeita

Nimi Paluutyyppi Tehtävä
GetCustomAttributes object[] Palauttaa attribuutit
GetParameters ParameterInfo[] Palauttaa parametrien tiedot
Invoke object Kutsuu metodia

Navigointi

Social Media