HtmlAgilityPack

HtmlAgilityPack on html-jäsennin (parseri) eli se ottaa vastaan html:ää sisältävän merkkijonon ja muodostaa siitä puumaisen kokoelman html:n elementtejä kuvaavia olioita. Tuosta joukosta voi sitten etsiä elementtejä vaikkapa nimen tai attribuuttien perusteella. HtmlAgilityPack on omiaan crawlerissa tai vastaavassa botissa, jonka pitää etsiä websivulta olennaisia tietoja.

HtmlAgilityPackin käyttöönotto

[list bullet=”circle”]

 • Lataa paketti osoitteesta http://htmlagilitypack.codeplex.com/ ja pura se
 • Lisää projektiin referenssi tiedostoon HtmlAgilityPack.dll
 • [/list]

  Tietojen käsittelyyn käytetään pääasiassa kolmea luokkaa

  Luokka Kuvaus
  HtmlDocument Koko dokumentti (websivu).
  HtmlNode Yksi elementti (esim. <h2>Otsikko</h2> tai <img src=”kuva.jpg” />)
  HtmlAttribute Yksi attribuutti (nimi-arvopari elementissä esim. src=”kuva.jpg” tai href=”sivu.html”

  Dokumentti

  Ennen tietojen käsittelyä tulee luoda dokumentti ja ladata siihen sivun lähdekoodi. Lataamiseen on kaksi metodia: Load ja LoadHtml. LoadHtml ottaa lähdekoodin vastaan merkkijonona. Load-metodilla on useita versioita, jotka ottavat lähdekoodin vastaan joko polkuna tiedostoon, stream-objektina tai TextReader-objektina.

  Lataaminen merkkijonosta LoadHtml-metodilla

  // lähdekoodi merkkijonossa
  string html = @"Teknisistä syistä johtuen en voinut tähän html:ää laittaa";
  
  // luodaan dokumentti
  HtmlDocument doc = new HtmlDocument();
  // ladataan html dokumenttiin
  doc.LoadHtml(html);
  

  Lataaminen tiedostosta Load-metodilla

  // polku tiedostoon
  string path = "sivu.html";
  // luodaan dokumentti
  HtmlDocument doc = new HtmlDocument();
  // ladataan tiedoston sisältö dokumenttiin
  doc.Load(path);
  

  Elementit

  Elementit ovat tägien (<></>) erottelemia html:n osia. Elementtiä kuvaa luokka HtmlNode. HtmlDocument:llä on ominaisuus DocumentNode, joka on juurielementti ja sisältää koko lähdekoodin. Varsinaiset html-elementit alkavat DocumentNode:n lapsielementistä.

  Luokkien ja elementtien hierarkia on seuraavanlainen

  Luokka/ominaisuus/<elementti> Kuvaus Tyyppi
  HtmlDocument Dokumentti HtmlDocument
  HtmlDocument.DocumentNode Dokumentin juurielementti HtmlNode
  <html> Juurielementin lapsi HtmlNode
  <head> Html-elementin lapsi HtmlNode
  <…> Head-elementin lapset HtmlNode
  <body> Html-elementin lapsi HtmlNode
  <…> Body-elementin lapset HtmlNode

  Elementeillä on mm. ominaisuudet

  Ominaisuus Tyyppi Kuvaus
  Attributes HtmlAttributeCollection Attribuutit
  ChildNodes HtmlNodeCollection Lapsielementit
  FirstChild HtmlNode Ensimmäinen lapsielementti
  HasAttributes bool Onko attribuutteja
  HasChildNodes bool Onko lapsielementtejä
  Id string Id-attribuutin arvo
  InnerHtml string Tägien välissä oleva html
  InnerText string Tägien välissä oleva teksti
  LastChild HtmlNode Viimeinen lapsielementti
  Line int Rivin numero lähdekoodissa
  LinePosition int Sarakkeen numero lähdekoodissa
  Name string (Tägin) nimi
  NextSibling HtmlNode Seuraava (sisar)elementti
  NodeType HtmlNodeType Elementin tyyppi
  OriginalName string Alkuperäinen (tägin) nimi
  OuterHtml string Tägit ja niiden välissä oleva html
  OwnerDocument HtmlDocument Dokumentti, johon kuuluu
  ParentNode HtmlNode Yläelementti (vanhempi)
  PreviousSibling HtmlNode Edellinen (sisar)elementti
  StreamPosition int Sijainti streamissa
  XPath string Elementin XPath

  Elementtiin liittyviä muita elementtejä voi etsiä metodeilla

  Metodi Kuvaus
  Ancestors
  AncestorsAndSelf
  Elementtihierarkia (vanhemmat) juureen asti
  DescendantNodes
  DescendantNodesAndSelf
  DescendantNodes
  DescendantNodesAndSelf
  Lapsielementit, niiden lapset jne.
  Element Ensimmäinen tietyn niminen lapsielementti
  Element Kaikki tietyn nimiset lapsielementit
  SelectNodes Kaikki lapsielementit xpath:n perusteella
  SelectSingleNode Ensimmäinen lapsielementti xpath:n perusteella

  Elementtien etsiminen XPath:lla

  Monipuolisimmat elementtien etsimismetodit ovat SelectNodes ja SelectSingleNode, jotka käyttävät XPath:ia.

  Elementin etsiminen XPath:n avulla. Sovitaan, että html-muuttujassa on seuraava sisältö

  <html>
  	<head></head>
  	<body>
  		<h1>Otsikko</h1>
  		<p>Teksti</p>
  	</body>
  </html>

  ja poimitaan otsikon (h1) arvo muuttujaan

  HtmlDocument doc = new HtmlDocument();
  // ladataan ylläoleva setti
  doc.LoadHtml(html);
  
  // poimitaan h1-elementti käyttäen xpath:ia
  HtmlNode titleH1 = doc.DocumentNode.SelectSingleNode("html/body/h1");
  // ja h1-elementin teksti
  string title = titleH1.InnerText; // Otsikko
  

  XPath:sta löytyy lisätietoa mm. w3schoolsin XPath-oppaasta

  Attribuutit

  Attribuutit ovat elementtien nimi-arvopareja. Esim. kuvalla on src-attribuutti (<img src=”kuva.jpg” />) ja linkillä href-attribuutti (<a href=”sivu.html”>Sivu</a>). Attribuutteja kuvaa luokka HtmlAttribute, jolla on seuraavia ominaisuuksia

  Nimi Tyyppi Kuvaus
  Line int Rivinumero lähdekoodissa
  LinePosition int Sarakenumero lähdekoodissa
  Name string Nimi
  OriginalName string Alkuperäinen nimi
  OwnerDocument HtmlDocument Dokumentti, johon kuuluu
  OwnerNode HtmlNode Elementti, johon kuuluu
  StreamPosition int Sijainti streamissa
  Value string Arvo
  XPath string XPath
  u7x9cc0

  Navigointi

  Social Media