LINQ (Language Integrated Query) on .NETin komponentti, joka mahdollistaa kyselyjen suorittamisen kokoelmia vasten.

Rajoittaminen
Where
Projektiot
Select
SelectMany
Osittaminen
Take
TakeWhile
Skip
SkipWhile
Liittäminen
Join
GroupJoin
Yhdistäminen
Concat
Järjestäminen
OrderBy
OrderByDescending
ThenBy
ThenByDescending
Reverse
Ryhmittäminen
GroupBy
Joukko
Distinct
Union
Intersect
Except
Muunnos
ToSequence
ToArray
ToList
ToDictionary
ToLookup
Cast
OfType
Elementti
First
FirstOrDefault
Last
LastOrDefault
Single
SingleOrDefault
ElementAt
ElementAtOrDefault
DefaultIfEmpty
Luominen
Range
Repeat
Empty
Määrittäminen
Any
All
Contains
Kooste
Count
LongCount
Sum
Min
Max
Average
Aggregate
u7x9cc0

Navigointi

Social Media