Artikkeli

Tässä oppaassa asennetaan Mercurial-versionhallintapalvelin Windows 7:aan. Samojen ohjeiden pitäisi käydä myös Windows Server 2008:aan.

1. Asenna Python ja Mercurial

Valitse molemmista sama versio (32- tai 64-bit).

Asenna Python 2.6.6, jos koneellasi ei sitä vielä ole. Voit ladata sen osoitteesta http://www.python.org/ftp/python/2.6.6/. Valitse paketti python-2.6.6.msi (32-bit) tai python-2.6.6.amd64.msi (64-bit).

Asenna Mercurial 2.0.1, joka löytyy osoitteesta http://mercurial.selenic.com/downloads/. Valitse Mercurial 2.0.1 Python 2.6 package – x86 Windows (32-bit) tai Mercurial 2.0.1 Python 2.6 package – x64 Windows (64-bit)

2. Ota Windowsin web-palvelin (IIS) käyttöön

Suunnista Windowsin ominaisuuksien hallintaan Control Panel -> Programs -> Turn Windows features on or off ja etsi sieltä kohta Internet Information Services.

Ota käyttöön IIS:n hallintapaneeli

CGI

sekä Basic Authentication

3. Konfiguroi websivu

Avaa IIS:n hallintapaneeli Internet Information Services (IIS) Manager 

Luo uusi websivusto

Anna sivustolle nimi ja valitse(/luo) hakemisto

Lisää käsittelijä avaamalla Handler Mappings

ja sieltä edelleen Add Script Map oikeasta reunasta. Syötä seuraavat tiedot
Request path : *.cgi
Executable : polku python.exe:en ja perään -u ”%s” eli esim. C:\Python26\python.exe -u ”%s”
Name : joku nimi, esim. Python

Lisää osoitteen uudelleenkirjoitus avaamalla  URL Rewrite

Lisää uusi sääntö klikkaamalla Add Rule(s) oikeasta reunasta ja valitse Inbound Rules > Blank Rule. Anna seuraavat tiedot
Name : Joku nimi, esim. hgweb rewrite
Requested URL : Matched the Pattern
Using : Wildcards
Pattern : *

Lisää myös ehto Conditions-osion alta. Täytä seuraavat tiedot
Condition input : {REQUEST_FILENAME}
Check if input string : Is Not a File

Lopuksi lisää toiminto Action-osioon. Täytä seuraavat tiedot
Action type : Rewrite
Rewrite URL : hgweb.cgi/{R:1}
Append query string : Raksittu

Kokonaisuudessaan pitäisi näyttää seuraavalta

Ota vielä Basic Authentication käyttöön avaamalla Authentication

ja valitse Basic Authentication -> Enable

4. Konfiguroi Mercurial

Lisää uusi tiedosto (hgweb.config) sivuston juureen, esim. C:\inetpub\wwwroot\hg\
ja kirjoita siihen mercurialin asetukset. Esimerkiksi seuraavasti

[collections]
G:\Mercurial\ = G:\Mercurial\

[web]
baseurl = /
allow_push = Mika
push_ssl = false

collections : repositoryjen hakemistot
base_url : osoitteessa oleva juurihakemisto
allow_push : sallittujen käyttäjien nimet (palvelimen käyttäjätunnukset)
push_ssl : käytetäänkö SSL:ää

Lataa  Mercurialin lähdekoodi (Mercurial 2.0.1 source release) osoitteesta http://mercurial.selenic.com/downloads/
Pura paketista tiedosto hgweb.cgi ja muuta siitä seuraavanlaista riviä siten, että polku vastaa äsken lisättyä tiedostoa

config = "C:\inetpub\wwwroot\hg\hgweb.config"

Kopioi myös hgweb.cgi-tiedosto sivuston juureen.

Nyt sivuston juuressa pitäisi olla tiedostot hgweb.cgi, hgweb.config ja web.config.

Siinä se.

Navigointi

Social Media